افزایش رای نظرسنجی

خرید لایک تلگرام

دوست گرامی میتوانید از طریق پنل های زیر اقدام به خرید لایک تلگرام کنید و چون میخواهیم بیشتر راهنمایی کنیم ابتدا به پشتیبانی وصل میشوید و پس از توضیحات پرداخت را انجام خواهیم داد

 

خرید رای تلگرام

لایک و رای هیچ فرقی ندارند و هر دو انجام خواهد شد – برای یک پست نظرسنجی دو گزینه را نمیتوان افزایش داد و فقط رو یک گزینه میتوان اعمال کرد، ولی در کانال هایی که چندین پست وجود دارد میتوان هر چنتارو لایک کرد

 

100 لایک تلگرام

قیمت : 18000 تومان 🔴 مدت زمان انجام : 1 ساعت

ثبت سفارش

200 لایک تلگرام

قیمت : 35000 تومان 🔴 مدت زمان انجام : 2 ساعت

ثبت سفارش

300 لایک تلگرام

قیمت : 55000 تومان 🔴 مدت زمان انجام : 3 ساعت

ثبت سفارش

400 لایک تلگرام

قیمت : 70000 تومان 🔴 مدت زمان انجام : 3 ساعت

ثبت سفارش