مطالب سایت

ایجاد پرسش و پاسخ در تلگرام با حالت آزمون QUIZ

حالت جذاب آزمون، QUIZ که بصورت پرسش و پاسخ میباشد به بروزرسانی اخیر به پیامرسان تلگرام اضافه شده است. با طرح پرسشی کاربران را به چالش بکشید و ببینید چند نفر با انتخاب پاسخ مناسب برای پاسخ به نظرسنجی و چند نفر هم اشتباه جواب میدهند.در این نوع آزمون کاربران پس از رای‌گیری می توانند پاسخ صحیح را مشاهده کنند. فقط یک پاسخ درست دارد و کاربر امکان تغییر پاسخ‌ش را ندارد. البته برای اینکه این نوع آزمون برای کاربران نشان داده شود باید تلگرامشونو بروزرسانی کنند. آموزش ایجاد آزمون