کانال مسابقه تلگرام

  در کانال های تلگرامی برای فروش محصولات یا اسپانسرها اقدام به طراحی مسابقه تلگرامی میکنند و از این طریق اقدام به جذب مشتری میکنند و همیچنین افراد را تشویق به عضویت در کانال میکنند. کانال مسابقه تلگرام بعضیا با سین و بعضی ها با لایک رقابت میکنند انواع مسابقه های تلگرامی وجود دارد که به […]

بیشتر بخوانید