مطالب سایت

برنامه تقلب در نظرسنجی تلگرام ربات هک لایک

آیا نرم افزار افزایش لایک در تلگرام یا برنامه ای برای زیاد کردن رای رایگان وجود دارد و میشه در نظرسنجی تقلب کرد، برای تقلب در نظرسنجی تلگرام که با ربات VOTE و یا Poll ساخته شده است هیچ راهی ندارید که در رای گیری دست ببرید و درصد را کم و زیاد کنید ابتدا بگم که نیاز به آموزش نیست و اصلا این بات ها را نمیتوان دستکاری کرد و با دخالت در آن نتایج رقبا را کم و زیاد کرد و برنامه و نرم افزاری برای اینکار نیست،