پرش به محتوا
خانه » تعرفه گروه عمومی

تعرفه گروه عمومی

100 لایک یا رای = 15000 تومان

200 لایک یا رای = 30000 تومان

300 لایک یا رای = 45000 تومان

400 لایک یا رای = 60000 تومان

500 لایک یا رای = 75000 تومان

این قیمت های گروه عمومی است